25 februarie – termenul de depunere a formularelor 392 A şi 392 B referitoare la TVA

OBIECTIV IALOMITA
Publicat de Obiectiv Ialomița

Direcţia Generală a Finanţelor Publice Ialomiţa reaminteşte contribuabililor a căror cifră de afaceri efectiv realizată la finele anului calendaristic este inferioară sumei de 220.000 lei, că termenul de depunere a formularelor 392 A şi 392 B, declaraţii informative pe anul 2012 referitoare la TVA, este de 25 februarie 2013.

Aceste declaraţii por fi depuse la administraţiile financiare în a căror rază teritorială îşi au domiciliul fiscal contribuabilii sau prin poştă prin scrisoare recomandată.

Au obligaţia depunerii acestor declaraţii:

–   persoane impozabile înregistrate în scopuri de TVA, care vor depune formularul 392A “Declaraţia informativa privind livrările de bunuri şi prestările de servicii efectuate in anul 2012”;

–   persoanele impozabile neînregistrate în scopuri de TVA excluzând veniturile obţinute din vânzarea de bilete de transport internaţional rutier de persoane, care vor depune formularul 392 B – ‘Declaraţie informativă privind livrările de bunuri, prestările de servicii şi achiziţiile efectuate în anul 2012”.

Menţionăm că persoanele impozabile neînregistrate în scopuri de TVA, conform art. 153 din Codul fiscal, care realizează operaţiuni scutite fără drept de deducere prevăzute la art. 141, cu excepţia celor prevăzute la art. 141 alin. (2) lit. a), b), e), f), care nu sunt accesorii activităţii principale, nu au obligaţia depunerii formularului 392B „Declaraţia informativă privind livrările de bunuri şi prestările de servicii şi achiziţiile efectuate în anul 2012”.

Formularele mai sus menţionate pot fi descărcate gratuit de pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice, prin folosirea programului de asistență, sau pot fi puse la dispoziţie de Biroul Asistenţă Contribuabili din cadrul administraţiilor fiscale teritoriale.

Nedepunerea la termen a acestor declaraţii se sancţionează conform Codului Fiscal.