comenzi la domiciliu cliseru.ro

15 unităţi şcolare din judeţul Ialomiţa vor fi evaluate extern şi reacreditate

OBIECTIV IALOMITA
Publicat de Obiectiv Ialomița
21/10/2011 | Locale Ialomita
Unităţilor şcolare li se va atesta nivelul de calitate

Colegiul Naţional „Mihai Viteazul” Slobozia, Şcoala cu cls. I- VIII nr. 2 „Sf. Andrei” Slobozia, Şcoala cu cls. I- VIII Săveni, Grădiniţa cu Program Normal „Anghel Saligny” Feteşti ( evaluate în perioada 03 – 07. 10. 2011), Liceul Teoretic „Carol I” Feteşti, Şcoala cu cls. I- VIII nr. 1 „Al. Odobescu” Urziceni, Şcoala cu cls. I- VIII nr. 3, Grădiniţa cu Program Prelungit „Junior” Slobozia (evaluate în perioada 10- 14.10. 2011), Colegiul Naţional „Gr. Moisil” Urziceni, Şcoala Dridu, Şcoala cu cls. I- VIII nr. 2 „Spiru Haret” Ţăndărei, Grădiniţa cu Program Prelungit „Rază de Soare” Urziceni (vor fi evaluate în perioada 17-21.10. 2011), Grupul Şcolar Agricol Reviga – Rovine, Şcoala cu cls. I- VIII Ciulniţa, Şcoala cu cls. I- VIII nr. 7 „Aurel Vlaicu” Feteşti (vor fi evaluate în perioada 24 – 28. 10. 2011) sunt cele 15 unități cărora li se va atesta nivelul de calitate.
Vizitele de evaluare externă se vor finaliza cu un atestat, iar rapoartele de evaluare externă vor fi făcute publice de către ARACIP.
Tot acest proces face parte din cadrul proiectului „Dezvoltarea culturii calităţii şi furnizarea unei educaţii de calitate în sistemul de învăţământ preuniversitar din România prin implementarea standardelor de referinţă”, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane, 2007 – 2013 și derulat de Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar, instituţie publică de interes naţional, aflată în subordinea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.
Obiectivul general al proiectului este creşterea capacităţii sistemului de învăţământ preuniversitar de a furniza educaţie de calitate prin implementarea standardelor de referinţă.
Membru în echipa de implementare a proiectului, din partea ISJ Ialomiţa, este prof. Rodica Luminiţa Barcari, inspector școlar general adjunct.
Reprezentanții Inspectoratului Școlar susțin că „instrumentele calităţii, elaborate în cadrul acestui proiect, vor permite completarea legislaţiei actuale a calităţii educaţiei. Acestea se vor transfera la nivel naţional şi vor reprezenta baza realizării primei evaluări externe a calităţii la toate unităţile de învăţământ preuniversitar din România”.