15 decembrie, termenul limită de plată a impozitului pe venitul din activități agricole

OBIECTIV IALOMITA
Publicat de Obiectiv Ialomița

finante ialomitaAdministraţia Judeţeana a Finantelor Publice Ialomiţa informează contribuabilii care realizează venituri din activitati agricole impuse la norme de venit, ca data de 15 decembrie 2013 este termenul limita aferent celei de a doua transe la care se mai poate achita impozitul aferent veniturilor obţinute individual sau intr-o forma de asociere, fara personalitate juridica din:

  • cultivarea produselor agricole vegetale;
  • exploatarea plantaţiilor viticole, pomicole, arbuştilor fructiferi si alte asemenea;
  • creşterea si exploatarea animalelor, inclusiv din valorificarea produselor de origine animala, in stare naturala

Menţionam ca, declararea veniturilor din activitati agricole impuse pe baza de norme de venit se face prin completarea si depunerea la organul fiscal a formularului 221 „Declaraţie privind veniturile din activitati agricole impuse pe baza de norme de venit”.

Ulterior depunerii declaraţie, organul fiscal emite decizia de impunere anuala, conform căreia se face plata impozitului către bugetul de stat in doua rate egale, termenul de plata fiind: 25 octombrie pentru prima transa si 15 decembrie inclusiv pentru transa a doua.

Impozitul pe venitul din activitati agricole se calculează de organul fiscal prin aplicarea unei cote de 16% asupra venitului anual din activitati agricole, stabilit pe baza normei anuale de venit, impozitul fiind final.

Contribuabilii care au primit deciziile de impunere de la organele fiscale competente sunt invitaţi, pana la 15 decembrie 2013, sa efectueze plata transei a doua din impozitul pe veniturile agricole datorat.