comenzi la domiciliu cliseru.ro

13 SEPTEMBRIE – ZIUA POMPIERILOR DIN ROMÂNIA

OBIECTIV IALOMITA
Publicat de Obiectiv Ialomița
13/09/2021 | Evenimente

Pompierii români sunt sărbătoriți începând din anul 1953, ca urmare a faptelor de patriotism și devotament de care au dat dovadă în 1848, atunci când au apărat Revoluția pașoptistă împotriva intervenției otomane, în bătălia din Dealul Spirii.

Bătălia din Dealul Spirii de la București – act eroic al pompierilor militari în apărarea revoluției de la 1848 și prima afirmare patriotică a calităților morale și de luptă ale ostașilor tinerei armate române moderne, constituită în urma Păcii de la Adrianopole din 1829.

Intrarea în București a trupelor de invazie a prilejuit unităților române prezente în garnizoană – printre care și Compania de Pompieri – unul dintre cele mai înălțătoare momente ale Revoluției române de la 1848: încleștarea din Dealul Spirii, devenită simbol al luptei pentru libertate și independență națională a poporului român.

Primul Parlament al României, apreciind sacrificiul eroilor de la 13 septembrie, curajul și patriotismul pompierilor militari, acorda în anul 1860 participantilor la eroicul act, pensii pe viață și prima medalie românească: PRO VIRTUTE MILITARI.

În 1863, când oștirea română primea noile drapele, nu întâmplător domnitorul Alexandru Ioan Cuza alegea pentru această festivitate data de 13 septembrie.

În bogata carte a tradițiilor de luptă ale pompierilor militari români s-au înscris și alte glorioase pagini:

– pe timpul Războiului de Independență, când ostașii pompieri constituiți în baterii de artilerie teritorială sau în coloane de transport muniții au contribuit la recâștigarea suveranității României;

– în momentele de cumpană ale făuririi Statului național unitar român de la 1 Decembrie 1918 când, la retragerea armatei române în Moldova, corpul pompierilor a rămas în teritoriul vremelnic ocupat de inamic, îndeplinind în grele condiții misiunea de apărare a vieții oamenilor și bunurilor împotriva incendiilor;

– pe timpul celui de-al doilea Război mondial, companiile de pompieri au intervenit eroic pentru stingerea incendiilor declanșate de bombardamentele inamice, atât în Valea Prahovei, cât și în București sau alte localități ale țării.

În confruntarea cu incendii devastatoare ori cu alte calamități, pompierii au făcut de multe ori dovada sacrificiului suprem, periclitându-și viața pentru a o apăra pe cea a semenilor.

La ceas aniversar le mulțumim cetățenilor pentru încrederea acordată constant și îi asigurăm că pompierii militari din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență “Barbu Catargiu” al județului Ialomița sunt mobilizați permanent pentru a interveni în sprijinul semenilor și pentru gestionarea operativă a tuturor situațiilor de urgență.

„La Mulţi Ani!”, tuturor pompierilor militari şi civili din judeţ şi din ţară, pentru activitatea depusă şi rezultatele profesionale obţinute, alături de sincere urări de sănătate, fericire şi împliniri în plan personal și profesional!