„Ajutor financiar Măsura 215 – Plăţi privind bunăstarea animalelor, pachetul (b) păsări”

OBIECTIV IALOMITA
Publicat de Obiectiv Ialomița

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Centrul Judeţean Ialomița informează că, în perioada 16 octombrie – 15 noiembrie 2012 inclusiv, primeşte Cererile de  ajutor pentru  Măsura 2.1.5. – Plăţi privind bunăstarea animalelor – pachetul (b) păsări acordat fermierilor care îşi vor asuma, în mod voluntar, angajamente pentru o perioadă de minim 5 ani de la data de 16 octombrie 2012.

Solicitanţii: exploataţiile comerciale din sectorul de creştere a păsărilor, autorizate sanitar – veterinar, care îşi asumă angajamente voluntar în favoarea bunăstării animalelor.

Criterii generale de eligibilitate:

  1. deţine autorizaţie/ autorizaţii sanitar  veterinar  pentru toate exploataţia/ exploataţiile comerciale;
  2. se angajează să menţină condiţiile de bunăstare şi să respecte cerinţele specifice subpachetelor   pentru care aplică pe o perioadă de minim 5 ani, de la data de 16 octombrie 2012;
  3. sa respecte cerinţele legale în materie de gestionare împreună cu bunele condiţii agricole şi de mediu, conform OMADR/OMMP/ANSVSA nr. 187/2155/42/2011 aplicabile terenurile agricole aparţinând solicitantului precum şi activităţilor agricole desfăşurate de către acesta pe toată durata angajamentului, de 5 (cinci) ani, după caz.

Cererea de ajutor va fi completată on-line de către solicitant, prin accesarea site-ului www.apia.org.ro. După completarea on-line, cererea se tipăreşte şi se depune la Centrul Judeţean al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, pe a cărui rază teritorială se află sediul social al solicitantului.

Cererea de ajutor este însoţită, obligatoriu, de următoarele documente:

ü  Copie CUI;

ü  Copie buletin/carte de identitate a titularului / administratorului / reprezentantului legal / împuternicitului;

ü  Copie autorizaţie/ autorizaţii sanitar-veterinară/e deţinută/e;

ü  Copia schiţei adăposturilor pentru fiecare exploataţie (din care să reiasă adresa şi suprafaţa spaţiilor de cazare/spaţiul maxim de cazare pe hale/cuşti îmbunătăţite);

ü  Program de iluminat: vară/ iarnă (funcţie de dată schimbării orei) care să conţină intervalul orar pe perioade, în funcţie de tehnologia de creştere;

ü  Copia după notificarea crescătorului de păsări către DSVSA judeţeană a densităţii practicate  în bunăstarea minimă (conform Ordinului ANSVSA nr. 30/2010 şi/sau conform Ordinului ANSVSA nr. 63/2012 );

ü  Graficul anual estimativ de livrare;

ü  Graficul anual estimativ de populare,

ü  Mişcarea anuală estimata a efectivelor de găini ouătoare/rase grele în cazul inexistenţei livrarilor către abator;

ü  Document coordonate bancare,

ü  Împuternicire şi copii după actele de  identificare  ale împuternicitului, dacă este cazul.

Pentru categoriile de pui de carne şi/sau  pui de curcă, se estimează efectivul ce urmează a fi livrat la abatorizare în perioada 16 octombrie 2012 -15 octombrie 2013  (6.5 / 3.7 cicluri pe an).

În cazul în care beneficiarul nu are livrări către abator pentru  categoriile de găini ouătoare / găini rase grele, se estimează efectivul mediu anual.